เจ้าแตนพะยาไฟ

ไก่พม่าม้าล้อไอคิว ครบเครื่องเชิงชน ตีได้ทั้งม้าล่อและป่าก๋อย

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม