เจ้าแตนพะยาไฟ

ไก่พม่าม้าล้อไอคิว ครบเครื่องเชิงชน ตีได้ทั้งม้าล่อและป่าก๋อย

...
shere line

เจ้าแตนพญาไฟ

เรื่อง โชคสันติฟาร์ม

เจ้าแตนพญาไฟ พม่าไอคิว พัฒนา ตีหัก ตีชัก

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม