เจ่าศาลาแดง

ต้นสายพม่าหัวดิ้นตีนไหล

...
shere line

เจ้าศาลาแดง

เรื่อง โชคสันติฟาร์ม

เจ้าศาลาแดง ไก่พม่าหัวดิ้นตีนไหล พ่อไก่ที่จ่ายลูกมีผลงานมาแล้วหลายตัว

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม