ไก่หนุ่มคัดผ่าน

ไก่หนุ่มคัดผ่าน พร้อมจำหน่าย ราคาเริ่มต้นที่ 5000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ ลอย สีและฝีมือ

ติดตามข่าว โชคสันติฟาร์ม